Megalosaurus

Megalosaurusเมกาโลซอรัส Info ฟอสซิลชิ้นแรกของเมกาโลซอรัสถูกค้นพบที่อังกฤษโดยบาทหลวงท่านหนึ่ง ในปี ค.ศ. 1827 หากไม่นับอีกัวโนดอนแล้ว เมกาโลซอรัสถือว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่ถูกค้นพบบนโลกใบนี้ ลักษณะของมันตอนถูกค้นพบครั้งแรกถูกจินตนาการไปเป็นกิ้งก่า 4 ขาขนาดยักษ์...

Pteranodon

Pteranodon เทอราโนดอน Info เทอราโนดอน ไม่ใช่นกยักษ์ แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลายบินได้ที่ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักสูงสุดในหมู่เด็กๆ หรือผู้ที่ชื่นชอบไดโนเสาร์ในฐานะของจ้าวเวหาแห่งยุคครีเทเชียส เทอราโนดอน แม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มแต่ก็ใหญ่กว่า 7...

Apatosaurus

Apatosaurus อะแพทโตซอรัส Info อะแพทโตซอรัส หรืออดีตรู้จักกันในนาม บรอนโตซอรัส เป็นไดโนเสาร์ขวัญในเด็กๆ และเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าไดโนเสาร์เมื่อทุกคนนึกถึงไดโนเสาร์คอยาวสีเขียว มันเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีไม่พิษสง...

Amargasaurus

Amargasaurusอามากาซอรัส Info อามากาซอรัสเป็นซอโรพอดขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในช่วงต้นยุคครีเทเชียสก่อนที่มันจะสูญพันธุ์ไป มันมีลักษณะที่เด่นและแปลกจากซอโรพอดชนิดอื่นตรงที่ แผงกระดูกเป็นท่อแหลมที่ยื่นขึ้นมาเป็นแนวตั้ง ตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงคอ ซึ่งแผงที่สูงสุดนั้นอยู่ที่ 60...

Massospondylus

Massospondylusแมสโซสปอนดิลัส Info แมสโซสปอนดิลัส เป็นโปรซอโรพอด หรือซอโรพอดขนาดเล็กในวงศ์ของพราทีโอซอร์ มันเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวพวกแรกๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่ และสามารถยืน 2 ขาได้ แมสโซสปอนดิลัสมีรูปร่างผอมบางกว่าญาติของมันในยุคหลัง มีหัวขนาดเล็ก...