Parasaurolophus
พาราซอโรโลฟัส

  • Share on Facebook
  • Share on Google+

Info

พาราซอโรโลฟัสเป็นไดโนเสาร์ตระกูลฮาโดรซอร์ หรือไดโนเสาร์ปากเป็ดซึ่งมีหลายสายพันธุ์แพร่กระจายในยุคครีเทเชียส ลักษณะเด่นของพาราซอโรโลพัส คือ หงอนที่มีลักษณะเหมือนท่อกลวงยาว บางตัวอาจจะมีหงอนยาวถึง 1.5 เมตร มีไว้ส่งเสียงหาพวกพ้องในบริเวณใกล้เคียงได้ พาราซอโรโลฟัสสามารถเดินได้ทั้ง 2 เท้าและ 4 เท้า จากการศึกษาฟอสซิลค้นพบว่าไดโนเสาร์ประเภทนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงลุ่มน้ำ หรือบึงขนาดใหญ่

ขนาด:
  • สูง 1.8 เมตร
  • ยาว 10 เมตร
  • หนัก 3.2 ตัน
ยุคสมัย:
  • ครีเทเชียส ตอนปลาย 76 – 74 ล้านปี
ถิ่นอาศัย:
  • อเมริกาเหนือ และคานาดา

 

  • ความแข็งแกร่ง
  • อายุขัย

STATICTIC