Smilodon
สไมโลดอน

  • Share on Facebook
  • Share on Google+

Info

 เสือเขี้ยวดาบ สไมโลดอน มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกา และแพร่กระจายปกคลุมพื้นที่เมื่อราวๆ 1 หมื่นปีก่อน สไมโลดอน ถือว่าเป็นนักล่าที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เสมือนสิงโตในปัจจุบัน เขี้ยวของมันแต่ละข้างนั้นมีความยาวกว่า 25 ซม. ทำให้กัดเพียงครั้งเดียวเหยื่อของมันก็อาจถึงชีวิตได้ มันมีความว่องไวแต่ไม่สามารถวิ่งไล่กวดเหยื่อได้นาน มันจะดักซุ่มในระวังที่สามารถตะคลุบเหยื่อได้อย่างแน่นอนก่อนเริ่มจู่โจม

ขนาด:
  • ยาว 2 เมตร
  • หนัก 280 กิโลกรัม
ยุคสมัย:
  • ไพลสโตซีน 1 หมื่นปี
ถิ่นอาศัย:
  • อเมริกา
  • ความแข็งแกร่ง
  • อายุขัย

STATICTIC