Therizinosaurus

Therizinosaurusเทอริสิโนซอรัส Info เทอริสิโนซอรัสถูกค้นพบที่มองโกเลียครั้งแรกในปี 1954 มันสร้างความฮือฮาให้ผู้คนมากมายจากขนาดกรงเล็บที่ยาวกว่า 1 เมตร นั่นยังไม่รวมแขนของมันทำให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า เทอริสิโนซอรัส อาจเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดมโหฬาร...

Troodon

Troodonโทรโอดอน Info โทรโอดอนเป็นไดโนเสาร์กลุ่มโดรมีโอซอร์ที่มีลักษณะคล้ายนกมากมากที่สุด ตั้งแต่จงอยปาก จนถึงแขนที่มีลักษณะคล้ายปีกนก โทรโอดอนจัดว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดเล็กกว่า ไดโนเสาร์พันธุ์อื่น ๆ เพราะโครงสร้างที่บอบบาง กะโหลกศีรษะของมัน...

Nasutoceratops

Nasutoceratopsนาซูโทเซอราทอปส์ Info นาซูโทเซอราทอปส์ อยู่ในหมวดสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบได้ไม่นาน ลักษณะเด่นที่ไม่มีเขาเดี่ยวตรงปลายจมูก และเขาคู่มีลักษณะคล้ายควายป่า หรือควายภูเขา จมูกของมันมีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์จำพวกเดียวกันมาก และถือเป็น 1 ใน 2...

Majungasaurus

Majungasaurusมาจุงกาซอรัส Info มาจุงกาซอรัส หรืออีกชื่อหนึ่งคือ มาจุงกาทอรัส เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางประเภทเดียวที่อาศัยอยู่ในแถบมาดากาสก้าปัจจุบัน มาจุงกาซอรัสมีลักษณะเด่นคือเขาเดี่ยวขนาดเล็กกลางกะโหลกศีรษะ มันมีแขนคู่หน้าที่สั้นเล็กจนแทบจะใช้ประโยชน์ไม่ได้...

Hatzegopteryx

Hatzegopteryxแฮทซีกอปส์เทอริกซ์ Info  แฮทซีกอปส์เทอริกซ์คือที่สุดแห่งหายนะบนฟากฟ้ามันมีความสูงกว่ายีราฟ ปีกที่กว้าง 12 เมตร ทำให้มันคือเทอโรซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบในปัจจุบัน แม้จะไม่มีข้อมูลของสัตว์ชนิดนี้มากนัก แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่า แฮทซีกอปส์เทอริกซ์...