Hatzegopteryx
แฮทซีกอปส์เทอริกซ์

  • Share on Facebook
  • Share on Google+

Info

 แฮทซีกอปส์เทอริกซ์คือที่สุดแห่งหายนะบนฟากฟ้ามันมีความสูงกว่ายีราฟ ปีกที่กว้าง 12 เมตร ทำให้มันคือเทอโรซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบในปัจจุบัน แม้จะไม่มีข้อมูลของสัตว์ชนิดนี้มากนัก แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่า แฮทซีกอปส์เทอริกซ์ กินอีกัวโนดอนเป็นอาหาร รวมถึงลูกของซอโรพอดอย่างไททาโนซอรัสด้วย มันมีลักษณะคล้าย เควทซาลโคแอตลัส แต่ส่วนหัวจะแตกต่างอย่างชัดเจน

ขนาด:
  • สูง 3 เมตร
  • ยาว 12 เมตร
ยุคสมัย:
  • ครีเทเชียส 65 ล้านปี
ถิ่นอาศัย:
  • โรมาเนีย

  • ความแข็งแกร่ง
  • อายุขัย

STATICTIC