Leptoceratops
เลปโทเซอราทอปส์

  • Share on Facebook
  • Share on Google+

Info

เลปโทเซอราทอปส์ คือไดโนเสาร์ตระกูลเซอราทอปส์ซิดขนาดเล็กที่ถูกค้นพบครั้งแรกที่คานาดา ลักษณะของไดโนเสาร์ชนิดนี้เหมือนญาติสนิดขนาดเล็กในมองโกเลียนั่นคือ โปรโตเซอราทอปส์ แตกต่างกันที่ เลปโทเซอราทอปส์ สามารถยืน และวิ่งบน 2 ขาหลังได้

ขนาด:
  • สูง 1 เมตร
  • ยาว 2 เมตร
  • หนัก 200 ตัน
ยุคสมัย:
  • ครีเทเชียส ตอนปลาย 66 – 68 ล้านปี
ถิ่นอาศัย:
  • คานาดา

 

  • ความแข็งแกร่ง
  • อายุขัย

STATICTIC