Szechuanosaurus
เช็คชวนโนซอรัส

  • Share on Facebook
  • Share on Google+

Info

เช็คชวนโนซอรัส หรือแปลว่า ไดโนเสาร์แห่งเสฉวน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ถูกค้นพบในประเทศจีน ไดโนเสาร์ชนิดนี้ถูกบันทึกให้เป็นญาติสนิดขนาดเล็กของหย่งชวนโนซอรัส ลักษณะเด่นของไดโนเสาร์ชนิดนี้คือหงอนเหนือคิ้วขนาดใหญ่

ขนาด:
  • สูง 2.5 เมตร
  • ยาว 6 เมตร
ยุคสมัย:
  • จูราสสิค ตอนปลาย 160 ล้านปี
ถิ่นอาศัย:
  • จีน

  • ความแข็งแกร่ง
  • อายุขัย

STATICTIC