Dryosaurus
ดรายโอซอรัส

  • Share on Facebook
  • Share on Google+

Info

ดรายโอซอรัส คือไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางที่ได้รับการตั้งชื่อจากสถานที่ค้นพบ และลักษณะพฤติกรรมที่ชอบอาศัยอยู่ในป่าลึก ไดโนเสาร์ชนิดนี้มีฝันที่แข็งแรงสำหรับขบเคี้ยวไม้เนื้อหยาบ อีกทั้งขาที่ยาวแข็งแรงใช้สำหรับกระโดดและปีนป่ายไปตามภูมิประเทศที่เป็นป่าสนในยุคดึกดำบรรพ์ นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าดรายโอซอรัสมักจะเก็บอาหารไว้ในกระพุ้งแก้มเพื่อนำไปให้ลูกของมัน และชอบอาศัยอยู่กับฝูงของไดโนเสาร์ชนิดอื่นเช่น อะแพตโตซอรัส หรือสเตโกซอรัส

ขนาด:
  • สูง 1.25 เมตร
  • ยาว 4.3 เมตร
  • หนัก 77 – 91 กิโลกรัม
ยุคสมัย:
  • จูราสสิค ตอนปลาย 155 – 145 ล้านปี
ถิ่นอาศัย:
  • อเมริกา ยุโรป

 

  • ความแข็งแกร่ง
  • อายุขัย

STATICTIC