Oxalaia

Oxalaiaอ๊อกซาไรอาร์ Info หากสไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว นี่คืออีกหนึ่งในญาติสนิทจากบราซิลที่มีขนาดใกล้เคียงกัน อ๊อกซาไรอาร์ คือไดโนเสาร์ตระกูลสไปโนซอร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นของยุคครีเทเชียส...

Pterodaustro

Pterodaustroเทอโรเดสโทร Info เทอโรเดสโทร มีลักษณะคล้ายนกกระยางในปัจจุบัน มันมีรูปร่างบอบบาง และมีปากที่ยาวเป็นทรงโค้ง ที่แปลกประหลาดโดดเด่นคือฟันที่มีขนาดเล็ก และถี่ลักษณะคล้ายหวี ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเทอโรเดสโทรใช้จับปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร ขนาด: สูง...

Dimorphodon

Dimorphodonไดมอร์โฟดอน Info ไดมอร์โฟดอน เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ขนาดกลางที่อาศัยอยู่ในยุคจูราสสิคตอนต้น มันเป็นเทอโรซอร์ที่มีลักษณะเด่นชัดของหัวกระโหลกที่มีขนาดใหญ่ และดูคล้ายกับไดโนเสาร์มาก มันมีฟันที่แหลมคม และหางที่เป็นเอกลักษณ์...

Oxalaia-trash

Oxalaiaอ๊อกซาไรอาร์ Info หากสไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว นี่คืออีกหนึ่งในญาติสนิทจากบราซิลที่มีขนาดใกล้เคียงกัน อ๊อกซาไรอาร์ คือไดโนเสาร์ตระกูลสไปโนซอร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นของยุคครีเทเชียส...

Ornithocheirus

Ornithocheirusออนิโทเคียรัส Info ออนิโทเคียรัส เป็นเทอโรซอรัสขนาดใหญ่ที่มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกา สัตว์เลื้อยคลานมีปีกชนิดนี้จะอาศัยอยู่บนหน้าผาสูงริมทะเลซึ่งฟอสซิลของมันนั้นถูกข้นพบตามชายฝั่ง หลักฐานพิสูจน์ว่าออนิโทเคียรัสนั้นกินปลา และสัตว์ขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร...