Ornithocheirus
ออนิโทเคียรัส

  • Share on Facebook
  • Share on Google+

Info

ออนิโทเคียรัส เป็นเทอโรซอรัสขนาดใหญ่ที่มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกา สัตว์เลื้อยคลานมีปีกชนิดนี้จะอาศัยอยู่บนหน้าผาสูงริมทะเลซึ่งฟอสซิลของมันนั้นถูกข้นพบตามชายฝั่ง หลักฐานพิสูจน์ว่าออนิโทเคียรัสนั้นกินปลา และสัตว์ขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร เนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่เมื่อกางปีกจะกว้างกว่า 9 เมตร ทำให้การเคลื่อนที่บนพื้นดินนั้นเชื่องงช้าและเป็นจุดอ่อนทำให้มันเป็นเหยื่อของไดโนเสาร์ในยุคนั้นได้

ขนาด:
  • สูง 2.8 เมตร
  • ยาว 8-9 เมตร
ยุคสมัย:
  • ครีเทเชียส ตอนต้น 110 ล้านปี
ถิ่นอาศัย:
  • อเมริกา

  • ความแข็งแกร่ง
  • อายุขัย

STATICTIC