Pterodaustro
เทอโรเดสโทร

  • Share on Facebook
  • Share on Google+

Info

เทอโรเดสโทร มีลักษณะคล้ายนกกระยางในปัจจุบัน มันมีรูปร่างบอบบาง และมีปากที่ยาวเป็นทรงโค้ง ที่แปลกประหลาดโดดเด่นคือฟันที่มีขนาดเล็ก และถี่ลักษณะคล้ายหวี ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเทอโรเดสโทรใช้จับปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร

ขนาด:
  • สูง 1.5 เมตร
  • ยาว 2.5 เมตร
ยุคสมัย:
  • ครีเทเชียส ตอนต้น 105 ล้านปี
ถิ่นอาศัย:
  • อเมริกาใต้

  • ความแข็งแกร่ง
  • อายุขัย

STATICTIC