Allosaurus

Allosaurusอัลโลซอรัส Info อัลโลซอรัส เปรียบเสมือนไดโนเสาร์นัาล่าที่วิวัฒนาการขั้นสูงสุดในยุคจูราสสิค มันเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่กว่า 9 เมตรที่ปกครองทวีปอเมริกาเหนือ ในยุคจูราสสิคนั้นนอกจากทอว์วอซอรัส หรือซอโรเพกาแน๊กซ์แล้ว มันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่โด่งดัง...

Masiakasaurus

Masiakasaurusมาเซียกาซอรัส Info มาเซียกาซอรัส ถูกค้นพบในปี 2001 ที่มาดากาสก้าร่วมยุคกับไดโนเสาร์นักล่าอย่างมาจังกาซอรัส มันเป็นไดโนเสาร์ที่มีลักศณะเด่นที่ฟันหน้าตรงปากด้านล่างจะยื่นกลับด้านออกมา ซึ่งลักษณะพิเศษนี้ทำให้เชื่อว่ามาเชียกาซอรัสจับสัตว์ตัวเล็ก...

Stegoceras

Stegocerasสเตโกซีแลส Info ไดโนเสาร์ตระกูลพาคีเซฟาโลซอร์ หรือไดโนเสาร์กะโหลกโดมขนาดเล็กสเตโกซีแลสถูกค้นพบที่ทวีปอเมริกาเหนือ มันมีลักษณะคล้ายญาติสนิดของมันไม่ว่าจะเป็นสติกกิโมล๊อกซ์ หรือโฮมาโลซีฟาลี แต่จุดเด่นคือกระโหลกโดมที่นูนสูงกว่าตัวอื่น ขนาด: สูง 4 เมตร ยาว 8...

Koreaceratops

Koreaceratopsโกเรียเซอราทอปส์ Info โกเรียเซอราทอปส์เป็นไดโนเสาร์ตระกูลเซอราทอปส์ชิดขนาดเล็กที่ถูกค้นพบในประเทศเกาหลี มันมีความโดดเด่นตรงกระดูกโคนหางขนาดใหญ่ลักษณะคล้าบใบพัดซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นวิวัฒนาการของสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกเพื่อปรับตัวให้ว่ายน้ำได้ ขนาด: สูง 40...

Sauronithoides

Sauronithoidesซอร์โรนิทรอยเดส Info ซอร์โรนิทรอยเดส เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กที่ถูกค้นพบในมองโกเลีย ไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นญาติสนิทของโทรโอดอน และมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน ลำตัวที่เพรียวบางทำให้มันสามารถวิ่งไล่จับเหยื่อขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว...