Titanophoneus

Titanophoneusไททาโนโฟเนียส Info ไททาโนโฟเนียส เป็นตระกูลสัตว์โบราณกินเนื้อเป็นอาหาร มันถูกสันนิษฐานว่าเป็นต้นตระกูลของอินโนสทรายเซเวีย หรือกอร์โกน๊อปซิด เนื่องจากขาหน้า และช่วงออกข้างสั้น และแคบกว่า ขนาด: สูง  2.5 เมตร ยาว 7 เมตร หนัก 1.2 ตัน ยุคสมัย: เพอร์เมี่ยน 268...

Indosuchus

Indosuchusอินโดซูคัส Info อินโดซูคัส เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อในวงศ์อเบลลิชซอริเด ซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายคลึงกับพวกมาจังกาซอรัส และคาร์โนทอรัส อินโดซูคัสถือว่าเป็นชนิดแรกในตระกูลไดโนเสาร์ชนิดนี้ที่ถูกค้นพบในเอเชีย ขนาด: สูง 2.5 เมตร ยาว 7  เมตร หนัก 1.2 ตัน ยุคสมัย:...

Kaprosuchus

Kaprosuchusคาโปรซูคัส Info คาโปรซูคัส เป็นสายพันธุ์ของจระเข้โบราณที่ดำรงชีวิตในช่วงปลายยุคครีเทเชียส ชื่อของมันมีจากคำว่า “จระเข้หมูป่า” เนื่องจากกะโหลกถูกออกแบบมาแข็งแรง และประกอบไปด้วยหนามเรียงราย พร้อมเคี้ยวขนาดใหญ่เหมือนหมูป่า ขนาด: สูง 1 เมตร ยาว 3.3 เมตร...

Garjainia

Garjainiaการ์ไจอาเนียร์ Info การ์ไจอาเนียร์ เป็นสัตว์เลื้อยคลายประเภทกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในช่วงต้นยุคไทรแอสสิค หลังจากสิ้นสุดสมัยเพอร์เมี่ยน แม้กะโหลกและปากจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ขบกัดด้วยกำลังมหาศาล แต่สัตว์ชนิดนี้มีขาที่สั้น...

Psittacosaurus Sibiri

Psittacosaurus Sibiriซิตตาโคซอรัส ซิบีรี Info ซิตตาโคซอรัส หรือไดโนเสาร์นกแก้ว ถูกค้นพบมากมายในทวีปเอเชีย นักบรรพชีวินคาดว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้มีรูปร่างต่างกันไปตามถิ่นที่ขุดเจอ ซิตตาโคซอรัส ซิบีรี จะมีลักษณะโดดเด่นกว่าชนิดที่ถูกพบในมองโกเลียจากหนามทั้ง 4 รอบกะโหลก...

Procompsognathus

Procompsognathusโปรคอมป์ซอกนาทัส Info โปรคอมป์ซอกนาทัส คือไดโนเสาร์ต้นแบบของคอมป์ซอกนาทัสที่อาศัยอยู่ในยุคจูราสสิคแต่มีขนาดใหญ่กว่า โปรคอมป์ซอกนาทัสถือกำเนิดขึ้นตอนปลายยุคไทรแอสสิคซึ่งเป็นช่วงไดโนเสาร์เริ่มมีบทบาทในการครองโลก มันยังไม่ได้ถูกจัดเป็นผู้ล่าแห่งยุค...