Allosaurus

Allosaurusอัลโลซอรัส Info อัลโลซอรัส เปรียบเสมือนไดโนเสาร์นัาล่าที่วิวัฒนาการขั้นสูงสุดในยุคจูราสสิค มันเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่กว่า 9 เมตรที่ปกครองทวีปอเมริกาเหนือ ในยุคจูราสสิคนั้นนอกจากทอว์วอซอรัส หรือซอโรเพกาแน๊กซ์แล้ว มันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่โด่งดัง...

Masiakasaurus

Masiakasaurusมาเซียกาซอรัส Info มาเซียกาซอรัส ถูกค้นพบในปี 2001 ที่มาดากาสก้าร่วมยุคกับไดโนเสาร์นักล่าอย่างมาจังกาซอรัส มันเป็นไดโนเสาร์ที่มีลักศณะเด่นที่ฟันหน้าตรงปากด้านล่างจะยื่นกลับด้านออกมา ซึ่งลักษณะพิเศษนี้ทำให้เชื่อว่ามาเชียกาซอรัสจับสัตว์ตัวเล็ก...

Stegoceras

Stegocerasสเตโกซีแลส Info ไดโนเสาร์ตระกูลพาคีเซฟาโลซอร์ หรือไดโนเสาร์กะโหลกโดมขนาดเล็กสเตโกซีแลสถูกค้นพบที่ทวีปอเมริกาเหนือ มันมีลักษณะคล้ายญาติสนิดของมันไม่ว่าจะเป็นสติกกิโมล๊อกซ์ หรือโฮมาโลซีฟาลี แต่จุดเด่นคือกระโหลกโดมที่นูนสูงกว่าตัวอื่น ขนาด: สูง 4 เมตร ยาว 8...

Sauronithoides

Sauronithoidesซอร์โรนิทรอยเดส Info ซอร์โรนิทรอยเดส เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กที่ถูกค้นพบในมองโกเลีย ไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นญาติสนิทของโทรโอดอน และมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน ลำตัวที่เพรียวบางทำให้มันสามารถวิ่งไล่จับเหยื่อขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว...

Khaan

Khaanคาน Info สเตอริโคซอรัส เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อรุ่นแรกๆของโลกที่ค้นพบในบราซิล มันถูกยกให้เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์โบราณที่สุดเนื่องจากการค้นพบสเตอริโคซอรัสนั้นมีอายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์กินพืชตัวแรกที่ถูกค้นพบ หรือแม้แต่นกตัวแรก...

Monolophosaurus

Monolophosaurusโมโนโลโฟซอรัส Info อาโคเวเนเตอร์ เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อตระกูลอเบลลิซซอร์ที่ถูกค้นพบในประเทศฝรั่งเศส มันมีรูปร่างคล้ายญาติต่างทวีปเช่น คาร์โนทอรัส และ มาจังกาซอรัส และแน่นอนแขนคู่หน้าที่มีขนาดเล็กจิ๋วของมันไม่ได้ส่งผลเสียในการล่าเหยื่อเลย...