Theiophytalia

Theiophytaliaทรีโอฟีทาเรีย Info ทรีโอฟีทาเรีย เป็นไดโนเสาร์กินพืชที่อาศัยอยู่ในช่วงต้นยุคครีเทเชียส มันวิวัฒนาการมาจากแคมโทซอรัส และจะกลายเป็นอีกัวโนดอนขนาด 10 เมตรในช่วงปลายยุค ลักษณะของมันเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่แข็งแรง...

Sauroposeidon

Sauroposeidonซอโรโพไซดอน Info หากเราคิดว่า แบรคิโอซอรัส หรือ อาเจนติโนซอรัส เป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้ว แสดงว่าเรายังไม่รู้จัก ซอโรโพไซดอน ไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นไดโนเสาร์ซอโรพอด ที่อาศัยอยู่ต้นยุคครีเทเชียส ได้ชื่อมาจาก “เทพเจ้าโพไซดอน”...

Lotosaurus

Lotosaurusโลโตซอรัส Info โลโตซอรัส จัดว่าเป็นสัตว์โบราณที่วิวัฒนาการชั้นสูงสุดก่อนจะสูญพันธุ์ มันมีแผงกระโดงสันหลังที่ใหญ่ และเดินสี่ขา นักบรรพชีวินสันนิษฐานว่ามันกินพืชเป็นอาหารเนื่องจากสัตว์ชนิดนี้ไม่มีฟัน ขนาด: สูง 1 เมตร ยาว 1.5 – 2 เมตร ยุคสมัย: ไทรแอสสิค...

Gigantspinosaurus

Gigantspinosaurusไจแกนสไปโนซอรัส Info ยูทาห์เซอราทอปส์ เป็นไดโนเสาร์ในสายพันธุ์เซอราทอปส์ชิด หรือกลุ่มไดโนเสาร์มีเขาที่ถูกค้นพบไม่ได้นานนักพร้อมกับคอสโมเซอราทอปส์ในพื้นที่เดียวกัน มันถือว่าเป็นชนิดใหม่ของสายพันธุ์ก็ว่าได ยูทาห์เซอราทอปส์ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และแข็งแรง...

Ammonite

Ammoniteแอมโมไนท์ Info แอมโมไนท์ จัดอยู่ในวงศ์สัตว์ประเภทอติลอยด์ ที่มีรูปร่างคล้ายหอยมือเสือในปัจจุบัน แต่ดำรงชีวิตมาตั้งแต่ยุคจูราสสิค ไปจนถึงครีเทเชียสเมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ แอมโมไนท์จัดเป็นวิวัฒนาการของปลาหมึก และหอย มันมีขนาดตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ไปจนถึง 3...

Montanoceratops

Montanoceratopsมอนตาโนเซอราทอปส์ Info มอนตาโนเซอราทอปส์ เป็นไดโนเสาร์ในวงศ์เซอราทอปส์ชิดที่มีขนาดเล็ก รูปร่างของมันแม้จะเล็กแต่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง จะงอยปาก และขาถูกออกแบบมาเพื่อขุดคุ้ยพืชที่เจริญเติบโตในชั้นดินเป็นอาหาร...