กำเนิดไดโนเสาร์

The Beginning of Dinosaur
ไดโนเสาร์ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อราวๆ 230 ล้านปีก่อน หลังจากการหมดสิ้นยุคเพอร์เมี่ยนราวๆ 20 ล้าน สัตว์โบราณล้มตายลงจากการปรับตัวไม่ทันต่อธรรมชาติ และถูกแทนที่โดยสัตว์เลื้อยคลายจำพวกจระเข้ที่วิวัฒนาการเป็นไดโนเสาร์ “สัตว์โลกล้านปียักษ์” ปกครองแผ่นดินตั้งแต่ยุคไทรแอสสิก ยุคจูราสสิค และสูญพันธ์ไปหมดสิ้นในยุคครีเทเซียส          ไดโนเสาร์แม้จะสูญพันธุ์ไปมากกว่า 70 ล้านปีแล้ว แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่รู้จักไดโนเสาร์ โครงกระดูกที่ค้นพบ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายทำให้มนุษย์สามารถประติดประต่อประวัติศาสตร์ของสัตว์โลกกลุ่มนี้ได้ ไดโนเสาร์ถูกค้นพบมามากกว่าพันปี แต่ในเวลานั้นไม่มีใครในโลกสามารถจำกัดความได้ หรือคิดด้วยหลักเหตุผลว่าซากฟอสซิลเหล่านั้นเป็นของสัตว์ชนิดใด ในเมืองจีนมองว่าเป็นโครงกระดูกของมังกรบ้าง ในหลายๆประเทศที่ขุดพบกว่ามีความเชื่อที่แตกต่างกันไป จน อีกัวโนดอน (Iguanodon) และ เมกาโลซอรัส (Megalosaurus) ไดโนเสาร์ 2 ตัวแรกที่ถูกค้นพบ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ และนักโบราญคดีต้องการค้นคว้าถึงต้นตอสายพันธุ์ของพวกมันเหล่านี้ การขุดหาซากดึกดำบรรพ์ของกิ้งก่ายักษ์พวกนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศอเมริกา และยุโรป นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1822 จนถึงปัจจุบัน โลกใบนี้มีการค้นพบไดโนเสาร์ และตั้งชื่อไปมากกว่า 1,000 ชนิด และยังค้นพบชนิดใหม่รู้เรื่อยๆ โดยไดโนเสาร์นั้นอาศัยอยู่ในช่วงมหายุค เมโสโซอิก (Mesaozoic) ประกอบด้วยยุคย่อย 3 ยุคดังนี้
Loading...

Triassic

ไทรแอสซิก

Jurassic

ยุคจูราสซิก

Cretaceous

ยุคครีเทเชียส

Carnivore

Select to explore

Thalassodromeus

ทาลาสโซโดเมียส

Staurikosaurus

สเตอริโคซอรัส

Arcovenator

อาโคเวเนเตอร์

Ornithocheirus

ออนิโทเคียรัส

Majungasaurus

มาจุงกาซอรัส

Rhamphorhynchus

แรมฟอรินคัส

Ophthalmosaurus

อ๊อปทาลโมซอรัส

Yangchuanosaurus

หยางชวนโนซอรัส

Quetzalcoatlus

เควทซาลโคแอตลัส

Plesiosaurus

พรีซิโอซอรัส

Tapejara

ทาเปจาร่า

Utahraptor

ยูทาห์แรปเตอร์

Megalosaurus

เมกาโลซอรัส

Luskhan

ลุซคาน

Kileskus

คิเลสคัส

Dsungaripterus

ซุงคาริปเทอร์รัส

Coelophysis

ซีโลไฟซิส

Smilodon

สไมโลดอน

Tupuxuara

ทูปูซัวร่า

Pteranodon

เทอราโนดอน

Zupaysaurus

ซูเพซอรัส

Spinosaurus

สไปโนซอรัส

Ornithosuchus

ออนิโทซุคัส

Dimetrodon

ไดเมโทรดอน

Cryolophosaurus

ไคโอโลโฟซอรัส

http://www.dinosaur-nongnooch.com/2017/08/02/95-2-4/

Compsognathus

คอมป์ซอกเนทัส

Gorgonopsids

กอร์โกน๊อปซิดส์

Herrerasaurus

เฮอร์รีราซอรัส

Szechuanosaurus

เช็คชวนโนซอรัส

Tyrannosaurus Rex

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์

Velociraptor

เวโลซีแรปเตอร์

Tanystropheus

ทานีสโทรพีอัส

Oviraptor

โอวีแรปเตอร์

Dromeosaurus

โดรมีโอซอรัส

Postosuchus

โพสโตซูคัส

Dilophosaurus

ไดโลโฟซอรัส

Oxalaia

อ๊อกซาไรอาร์

Titanis

ไททานีส

Ceratosaurus

เซอราโทซอรัส

Concavanetor

คอนคาเวเนเตอร์

Ichthyovenator

อิกซ์ทีโอเวเนเตอร์

Carnotaurus

คาร์โนทอรัส

Pterodaustro

เทอโรเดสโทร

Dimorphodon

ไดมอร์โฟดอน

Albertosaurus

อัลเบอร์โตซอรัส

Troodon

โทรโอดอน

Guan Long

กวน หลง

Suchomimus

ซูโคไมมุส

Baryonyx

บาริโอนิกซ์

Hatzegopteryx

แฮทซีกอปส์เทอริกซ์

Deinocheirus

ไดโนเคียรัส

Elasmosaurus

อีลาสโมซอรัส

Thalassodromeus

ทาลาสโซโดเมียส

Staurikosaurus

สเตอริโคซอรัส

Arcovenator

อาโคเวเนเตอร์

Gorgonopsids

กอร์โกน๊อปซิดส์

Ornithocheirus

ออนิโทเคียรัส

Majungasaurus

มาจุงกาซอรัส

Rhamphorhynchus

แรมฟอรินคัส

Ophthalmosaurus

อ๊อปทาลโมซอรัส

Yangchuanosaurus

หยางชวนโนซอรัส

Quetzalcoatlus

เควทซาลโคแอตลัส

Plesiosaurus

พรีซิโอซอรัส

Tapejara

ทาเปจาร่า

Utahraptor

ยูทาห์แรปเตอร์

Cryolophosaurus

ไคโอโลโฟซอรัส

Luskhan

ลุซคาน

Kileskus

คิเลสคัส

Dsungaripterus

ซุงคาริปเทอร์รัส

Coelophysis

ซีโลไฟซิส

Smilodon

สไมโลดอน

Tupuxuara

ทูปูซัวร่า

Pteranodon

เทอราโนดอน

Zupaysaurus

ซูเพซอรัส

Spinosaurus

สไปโนซอรัส

Ornithosuchus

ออนิโทซุคัส

Concavanetor

คอนคาเวเนเตอร์

Carnotaurus

คาร์โนทอรัส

Ceratosaurus

เซอราโทซอรัส

Oxalaia

อ๊อกซาไรอาร์

Dimorphodon

ไดมอร์โฟดอน

Deinocheirus

ไดโนเคียรัส

Szechuanosaurus

เช็คชวนโนซอรัส

Herrerasaurus

เฮอร์รีราซอรัส

Tyrannosaurus Rex

ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์

Velociraptor

เวโลซีแรปเตอร์

Dromeosaurus

โดรมีโอซอรัส

Tanystropheus

ทานีสโทรพีอัส

Oviraptor

โอวีแรปเตอร์

Dimetrodon

ไดเมโทรดอน

Titanis

ไททานีส

Megalosaurus

 เมกาโลซอรัส

Albertosaurus

อัลเบอร์โตซอรัส

Ichthyovenator

อิกซ์ทีโอเวเนเตอร์

Baryonyx

 บาริโอนิกซ์

Guan Long

กวน หลง

Pterodaustro

เทอโรเดสโทร

Suchomimus

ซูโคไมมุส

Troodon

โทรโอดอน

Hatzegopteryx

แฮทซีกอปส์เทอริกซ์

Dilophosaurus

ไดโลโฟซอรัส

Elasmosaurus

อีลาสโมซอรัส

Postosuchus

โพสโตซูคัส

http://www.dinosaur-nongnooch.com/2017/08/02/95-2-4/

Compsognathus

คอมป์ซอกเนทัส

Herbivore

Select to explore

Minmi

มินมี

Leaellynasaura

เลอาลีนาซอรา

Nasutoceratops

นาซูโทเซอราทอปส์

Glyptodon

กริปโตดอน

Apatosaurus

อะแพทโตซอรัส

Brachiosaurus

บราคิโอซอรัส

Amargasaurus

อามากาซอรัส

Edmontosaurus

เอดมอนโตซอรัส

Stygimoloch

สติคกิโมล๊อกซ์

Psittacosaurus

ซิตตะโคซอรัส

Leptoceratops

เลปโทเซอราทอปส์

Triceratops

ไทรเซอราทอปส์

Stegosaurus

สเตโกซอรัส

Ankylosaurus

แองคีโลซอรัส

Gallimimus

แกลิไมมุส

Scutosaurus

ซกูโตซอรัส

Torosaurus

โทโรซอรัส

Protoceratops

โปรโตเซอร์ราทอปส์

Ouranosaurus

อูราโนซอรัส

Pachyrhinosaurus

พาคีไรโนซอรัส

chasmosaurus

แชสโมซอรัส

Dryosaurus

ดรายโอซอรัส

Olorotitan

โอโลโรไททัน

Massospondylus

แมสโซสปอนดิลัส

Edaphosaurus

เอดาโฟซอรัส

Parasaurolophus

พาราซอโรโลฟัส

Pachycephalosaurus

แพคีเซฟาโลซอรัส

Therizinosaurus

เทอริสิโนซอรัส

Tuojiangosaurus

เตาเจียงโกซอรัส

Gastonia

แกสโตเนีย

Homalocephale

โฮมาโลซีฟาลี

Styracosaurus

สไตราโคซอรัส

Pentaceratops

เพนทาเซอราทอปส์

Dracorex

ดราโกเร็กซ์

Kentrosaurus

เคนโทรซอรัส